Brancheverenigingen

SHOPCONTROL® is aangesloten bij de brancheverenigingen MSPA en MOA.

 

Mystery Shopping Providers Association (MSPA)MSPA
MSPA is een branchevereniging op het gebied van dienstverlening. Meer dan 150 bedrijven uit de hele wereld zijn aangesloten bij MSPA. Zij zijn daarmee de grootste professionele associatie die zich richt op de verbetering van kwaliteit van de dienstverlening met behulp van mystery guest onderzoek.

 

Center for Marketing Intelligence & Research (MOA)MOA
De MOA werkt aan het verbeteren van de opinie-, markt- en beleidsonderzoeken op nationaal en internationaal niveau. De branchevereniging behartigd ook de belangen van de aanbieders, gebruikers en respondenten van deze onderzoeken. Alleen gekwalificeerde onderzoeksbureaus en onderzoekers mogen deelnemen aan de MOA.