Werkwijze

Werkwijze Shopcontrol

 

Uw dienstverlening is allesbepalend voor uw succes. Het behoeft de uiterste zorgvuldigheid om die in kaart te brengen. De werkwijze van SHOPCONTROL is daarop afgestemd. Wij waarborgen onze en daarmee uw kwaliteit van dienstverlening met gestructureerde en beproefde methodes.

Projectvoorbereiding

In een oriënterend gesprek worden uw doelen zo goed mogelijk in kaart gebracht en de onderzoeksdoelen gedefinieerd.

Set-Up

In de set-up fase wordt de onderzoeksmethode ontwikkeld en wordt het totale projectverloop met daarin alle te beoordelen onderdelen geschetst. Hier hoort onder andere een vragenlijst voor u bij, de uitwerking van de vragenlijsten en de communicatie tussen alle componenten.

Pretesting

Voor het veldwerk van start gaat worden alle gegevens in een scenario omgezet en worden de doelen door middel van pretesting gecontroleerd.

Veldwerkfase

In deze fase worden de mystery visits daadwerkelijk uitgevoerd door de Mystery Shopper middels de opgezette vragenlijst en het bijbehorende scenario.

Kwaliteitscontrole

Nadat de bevindingen van de shopcontroler zijn ingevoerd in het systeem worden alle data op volledigheid en geldigheid gecontroleerd. Vervolgens worden de uitkomsten binnen 24 uur nadat de testgegevens zijn ingevoerd, vrijgegeven.

Rapportage

U krijgt een online presentatie van de resultaten in PDF formaat. Hierin zijn o.a. de resultaten van een enkel bezoek, het totaal van een bepaalde regio/zone en een totaalrapport van alle bezoeken te bekijken. U krijgt hiervoor een unieke inlogcode. Aan het einde van de testperiode worden de gegevens en de doelstellingen geëvalueerd en zo nodig verbeterd.

Presentatie

Aanvullend kunnen wij voor u ook een uitgewerkt rapport verzorgen en/of een presentatie geven in PowerPoint. Hierin worden totaaltabellen en grafieken gepresenteerd en een sterkte- en zwakte analyse gemaakt. Vervolgens kan u met uw medewerkers de gegevens doorspreken en zonodig maatregelen nemen om de serviceverlening te optimaliseren.