FAQ

Shopcontrol FAQ

 

Wat is een Mystery Shopper?
Als Mystery Shopper bezoekt u namens SHOPCONTROL® een winkel/filiaal of u belt een callcenter. U doet dit aan de hand van een vooropgesteld scenario en vragenlijst, die u van ons krijgt. Nadat u het bezoek heeft uitgevoerd vult u online uw bevindingen in. Vervolgens krijgt u voor de geleverde diensten een vergoeding.

Welke opdrachten kan ik verwachten?
SHOPCONTROL®  heeft opdrachtgevers in veel verschillende branches. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de automobielbranche, de horeca en kledingbranche.

Hoe moet ik mijzelf aanmelden?
Als u naar www.shopcontrol.nl gaat, klikt u aan de linkerkant op het kopje ‘aanmelden’. Hier kunt u zich vervolgens inschrijven. U dient naast uw NAW-gegevens een vragenlijst in te vullen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Uw gegevens worden vertrouwelijk door ons behandeld en worden niet aan derden doorgegeven. Mocht een opdrachtgever in contact met u willen komen, dan zullen wij dit omwille van uw privacy altijd eerst aan u voorleggen.

Ik ben nog niet meerderjarig, kan ik shopper worden?
Ja, dat kan. Vanaf 16 jaar kunt u zich inschrijven bij SHOPCONTROL® .

Wat is een castingmail?
In de castingmail wordt duidelijk gemaakt wat voor een opdracht wij voor u beschikbaar hebben. Hier staat in voor welk bedrijf u de opdracht eventueel zou kunnen uitvoeren, waar dit bezoek plaats zal vinden en de vergoeding die hier tegenover staat. Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd staat ook altijd duidelijk aangegeven in de castingmail.

Hoe kan ik een opdracht aannemen?
Als er een opdracht voor u beschikbaar is dan wordt u via de mail op de hoogte gebracht. In deze mail staat een link die u kunt aanklikken om vervolgens in te loggen op uw persoonlijke pagina. Hier kunt u het scenario bekijken en beslissen of de opdracht voor u interessant is. Dit kunt u doen door de opdracht aan te nemen of af te wijzen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat moet ik nu doen?
U gaat naar www.shopcontrol.nl en klikt aan de linkerkant op ‘shopper login’. Vervolgens klikt u op ‘wachtwoord vergeten’ en vult u het e-mailadres in waarmee u zich bij ons heeft ingeschreven. U ontvangt binnen enkele minuten een nieuw wachtwoord in uw mailbox.

Wat gebeurt er nadat ik een opdracht heb aangenomen?
Als u de opdracht heeft aangenomen ziet u direct of u de ‘gelukkige’ bent die de opdracht mag uitvoeren of dat u reserve staat voor de opdracht. Indien u reserve staat voor een opdracht hoeft u nergens rekening mee te houden. Wij zullen contact met u opnemen als uw medewerking alsnog gewenst is.

Hoe verloopt de opdrachtverstrekking?
1. Allereerst brengen wij u op de hoogte van een nieuwe opdracht. Dit gebeurt via de zogenaamde castingmail. Hier staat onder andere de opdracht zelf in, de vergoeding en de termijn waarbinnen de opdracht uitgevoerd dient te worden.
2. U kunt de castingmail doorlezen en beslissen of u deze opdracht interessant vindt. U kunt nu vervolgens op de link klikken en naar uw persoonlijke pagina gaan.
3. Wanneer u de link heeft aangeklikt, kunt u nog een keer het uitgebreide scenario doorlezen en de vragenlijst bekijken. Vervolgens kunt u de opdracht accepteren dan wel afwijzen. Mocht u geen interesse hebben in een opdracht klik dan altijd op afwijzen zodat wij kunnen zien dat u de opdracht gelezen heeft.
4. Mocht u de opdracht hebben geaccepteerd dan dient u er zorg voor te dragen dat de opdracht uitgevoerd wordt binnen de gestelde termijn, aangegeven in de castingmail.
5. Nadat u de opdracht heeft uitgevoerd dient u uw bevindingen, binnen 24 uur, online in te vullen via uw persoonlijke pagina. De gegevens worden na het invullen van de laatste pagina automatisch verstuurd naar SHOPCONTROL® .
6. De binnengekomen bevindingen worden door één van de projectleiders intern gecontroleerd en eventueel teruggekoppeld.
7. Indien de resultaten goedgekeurd zijn, verschijnt de vergoeding op uw persoonlijke pagina. U kunt via het kopje “rekeningoverzicht” ten alle tijden op de knop “saldo uitbetalen” klikken. Wij zullen er dan voor zorgen dat de vergoeding aan u wordt overgemaakt.

Krijg ik ook te maken met de opdrachtgever?
Nee, in principe krijgt u nooit te maken met de opdrachtgever zelf. Het kan sporadisch voorkomen dat een opdrachtgever graag in contact met u wilt komen om uiteenlopende redenen. Dit wordt dan altijd van tevoren aan u voorgelegd.

Hoe dien ik mij te gedragen als ik door de mand val?
Het kan natuurlijk voorkomen dat u tijdens een bezoek door uiteenlopende redenen door de mand valt. U dient zich echter ten alle tijden te gedragen als een “normale” klant.

Is er een minimum/maximum aantal opdrachten dat ik moet/mag uitvoeren?
Nee, er is geen minimum/maximum aantal opdrachten dat u kunt uitvoeren.

Hoe kan ik mij afmelden voor een al aangenomen opdracht?
U kunt tot uiterlijk 24 uur voor het uitvoeren van de opdracht afzeggen. Doe dit via de projectleider van het betreffende project (bijvoorbeeld b.gouman@shopcontrol.nl)  Indien wij geen reactie van u ontvangen,gaan wij ervan uit dat de opdracht netjes uitgevoerd wordt binnen de gestelde termijn.

Wat voor een vergoeding krijg ik voor een opdracht?
U krijgt per opdracht een vaste vergoeding die varieert tussen de € 10,- en € 30,- afhankelijk van de aard van de opdracht. In sommige gevallen moet u van dit bedrag ook een deel besteden. U bent geen werknemer van SHOPCONTROL. U dient zelf zorg te dragen voor de aangifte van de belastingen.

Worden mijn onkosten vergoed?
U krijgt een kilometervergoeding van EUR 0,19 vanaf 15 kilometer enkele reis. Woont u bijvoorbeeld 28 kilometer van een te bezoeken plaats dan rijdt u in totaal 56 kilometer. Wat u dan aan onkostenvergoeding ontvangt is: 56 – 30 = 26 kilometer x EUR 0,19 = EUR 4,94. Overige zaken als parkeergeld e.d. worden alleen vergoed als dit van tevoren gemeld of afgesproken is.

Wanneer wordt mijn tegoed uitbetaald?
Indien de resultaten goedgekeurd zijn, verschijnt de vergoeding op uw persoonlijke pagina. U kunt een e-mail sturen naar s.brons@shopcontrol.nl als u het saldo uitbetaald wilt krijgen. Wij zullen er dan voor zorgen dat de vergoeding aan u wordt overgemaakt.

Hoe kan ik mijzelf afmelden?
Wanneer u zich wilt afmelden bij SHOPCONTROL® dient u een mail te sturen naar info@shopcontrol.nl of de betreffende projectleider waarna wij al uw gegevens zullen verwijderen uit onze database.