Shopperspanel

Shopperspanel Shopcontrol

 

Tot uw beschikking staat een landelijk dekkend panel van 6.500 Mystery Shoppers. Het panel is nog steeds in opbouw en groeiende. Deze grote groep shoppers maakt het mogelijk verschillende demografische groepen te bereiken en zorgt voor een grotere flexibiliteit. Voor elk project en gebied zijn er voldoende geschikte Mystery Shoppers in ons bestand te vinden.

Diversiteit
Ons shopperspanel vormt een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking (mannen en vrouwen tussen de 16 en 85 jaar met of zonder baan en van laag tot hoog opgeleid).

Keuze Mystery Shopper 
Bij de keuze van de Mystery Shopper letten we op de geografische ligging van het project waarvoor geshopt moet worden. Ons castingsysteem filtert de persoon eruit die in die buurt woont.

Echte (potentiële) klanten
De inzet van echte (potentiële)klanten heeft als voordeel dat onze shoppers een zo reëel mogelijke uitgangsituatie hebben.

Eigenschappen van de Mystery Shoppers
De SHOPCONTROL® shoppers zijn echte (potentiële) klanten met eigen ervaringen en een eigen klantenhistorie.

Onze mysteryshoppers zijn echte (potentiële) klanten uit verschillende doelgroepen. Veelal melden deelnemers zich om service- en verkoopmisstanden te ontdekken en de serviceverlening te willen optimaliseren. Deze eigenschappen maken de SHOPCONTROL® shoppers kritisch en gemotiveerd.

Briefing
De briefing van de Mystery Shopper verloopt voornamelijk online. Multimediale online-briefings zorgen ervoor dat de shoppers snel en goed op de hoogte zijn van de standaarden die door de opdrachtgever gehanteerd worden.